คีตกรรม

คีตกรรม

คีตกรรมหรือดนตรี คือ เสียงที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ และมีแบบแผนโครงสร้าง
เป็นรูปแบบของกิจกรรมเชิงศิลปะของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้านระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงทำนองและเสียงประสาน) คุณภาพเสียงจังหวะ และ (ความต่อเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังค่อย) ดนตรีนั้นสามารถใช้ในด้านศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่างๆ

ตัวอย่างแนวดนตรี

ดนตรี Jazz

ดนตรี Bossanova

ดนตรี Hiphop

ดนตรี Rock

องค์ประกอบของดนตรี

 1. จังหวะหรือลีลา (rhythm)

 2. ระดับเสียง (pitch)

 3. ความดัง (volume/ intensity)

 4. ทำนองเพลง (melody)

 5. การประสานเสียง (harmony)

ประโยชน์ของเสียงดนตรี

 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 • พัฒนาด้านอารมณ์

 • พัฒนาด้านภาษา

 • พัฒนาด้านร่างกาย

 • พัฒนาด้านปัญญา

 • พัฒนาด้านความเป็นเอกบุคคล

 • พัฒนาด้านสุนทรีย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s